• LĨNH VỰC KINH DOANH
  • Kinh doanh - dịch vụ - thương mại xuất nhập khẩu

    11/4/2011 1:48:30 PM

    1. Xuất khẩu trực tiếp và Xuất ủy thác; Cũng như, làm dịch vụ Xuất Nhập Khẩu các mặt hàng phục vụ các Doanh Nghiệp trong KCN, ...

    2. Kinh doanh vật tư nguyên nhiên liệu, khi hóa lỏng( đối với xăng, dầu, gas)

    3. Kinh doanh nhà hàng trong KCN, khẩu phần ăn cho Cán bộ công nhân viên, suất ăn công nghiệp, câu lạc bộ thể thao, tennis, hồ bơi, …