• GIỚI THIỆU
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico), tiền thân là Công Ty Thương Mại Củ Chi được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ – UB ngày 29/09/1992 của UBND Tp.HCM trên cơ sở hợp nhất hai Công ty: Công Ty Vật tư và Công Ty Thương nghiệp Tổng hợp và hoạt động dưới hình thức Doanh nghiệp Nhà nước.

  Năm 1997 Công ty Thương Mại Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi. Lượng đất quy hoạch KCN này có khoảng 50% đất công, là điều kiện thuận lợi cho Công ty trong công tác đền bù giải tỏa, thu hồi mặt bằng. Đồng thời, với giá cả cho thuê đất hợp lý, cao độ nền đất tương đối cao nên rất thuận lợi cho các nhà đầu tư và với sự hỗ trợ xin giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng cho các nhà đầu tư vào KCN, Công ty đã cho thuê lắp đầy diện tích đất.

  Qua quá trình phát triển Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ như sau:

  • * Vốn điều lệ năm 2002 sau khi cổ phần hóa là 15.000.000.000 đồng.
  • * Năm 2006 Công ty tăng vốn điều lệ lên 30.000.000.000 đồng.
  • * Năm 2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 60.000.000.000 đồng.
  • * Năm 2009 Công ty tăng vốn điều lệ lên 90.000.000.000 đồng.
  • * Năm 2012 Công ty tăng vốn điều lệ lên 133.986.200.000 đồng.
  • * Năm 2016 Công ty tăng vốn điều lệ lên 177.438.650.000 đồng.