• LĨNH VỰC KINH DOANH
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

  1/17/2017 8:20:21 AM

   

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi là chủ đầu tư KCN Tây Bắc Củ Chi, chia làm 02 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: 208 ha, đã thu hút được 44 nhà đầu tư (trong đó có 19 nhà đầu tư nước ngoài
  • Giai đoạn 2: 173.24 ha, đã có Quyết định số 5058/QĐ – UBND TP.HCM của UBND TP Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 10 năm 2012. Để thực hiện đúng các quy định, hiện tại Công ty Cidico đang tiến hành chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc đền bù giải tỏa, sau khi được chấp thuận phương án đền bù giải tỏa Công ty sẽ dùng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành này để thực hiện việc đền bù giải tỏa của dự án Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng