• LĨNH VỰC KINH DOANH
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp

  11/4/2011 1:47:21 PM

  Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi với quy mô 393,88 ha, chia làm 02 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: 220.643 ha (tính tới nay đã lắp đầy)
  • Giai đoạn 2: 173.24 ha hiện đang lập phương án, giải tỏa và thu hồi đất. Dự kiến đến cuối năm 2007 thu hồi xong, và sẳn sàng cho thuê đất vào đầu năm 2008.
  • Cao độ mặt đất bình quân: 9 - 12m
  • Sức chịu tải của nền đất: 1,5kg/cm2