• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Cidico), tiền thân là Công Ty Thương Mại Củ Chi được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ – UB ngày 29/09/1992 của UBND Tp.HCM trên cơ sở hợp nhất hai Công ty: Công ty Vật tư và Công ty Thương nghiệp Tổng hợp và hoạt động dưới hình thức Doanh nghiệp Nhà nước.

  Năm 1997 Công ty Thương mại Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tây Bắc Củ Chi. Lượng đất quy hoạch KCN này có khoảng 50% đất công, là điều kiện thuận lợi cho Công ty trong công tác đền bù giải tỏa, thu hồi mặt bằng. Đồng thời, với giá cả cho thuê đất hợp lý, cao độ nền đất tương đối cao nên rất thuận lợi cho các nhà đầu tư và với sự hỗ trợ xin giấy phép đầu tư một cách nhanh chóng cho các nhà đầu tư vào KCN, Công ty đã cho thuê lắp đầy diện tích đất.

  Ngày 27/8/2002, Công ty Thương Mại Củ Chi chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi là Công ty thứ 248 được phép niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/04/2010, theo Quyết định số 69/QĐ – SGDHCM ngày 07/4/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cấp.

  Qua quá trình phát triển, các tiêu chí về chất lượng và số lượng ngày càng được nâng cao thể hiện ở một số mặt chủ yếu như:

  - Vốn điều lệ từ 15 tỷ tăng lên 90 tỷ năm 2009 và sẽ tăng lên hàng trăm tỷ vào những năm tiếp theo.

  - Tổng cộng tài sản Công Ty từ 48 tỷ đồng tăng lên đến 491 tỷ đồng năm 2010.

  - Nộp ngân sách Nhà Nước trước cổ phần hóa khoảng 2,8 tỷ đồng / năm, nay tăng lên trên 7,8 tỷ/ năm.

  - Lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm trước cổ phần hóa là 1,3 tỷ đồng, nay tăng lên gần 24 tỷ đồng/ năm.

  - Thu nhập bình quân trước cổ phần hóa từ 1,2 triệu đồng/người/ tháng, nay tăng lên trên 05 triệu đồng/ người/ tháng.

  - Cổ tức trích cổ đông bình quân là 18%/ năm.