• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 04 - 06 - 2016

    20/06/2016 10:54:06 SA

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất về việc phê duyệt: chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 17 và dự án nhà ở xã hội đường Đinh Kiếp.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem.


    Trân trọng!