• Đối tác
 • Đối tác trong khu công nghiệp
 • Ngành nghề: In, Thêu trên vải và các sản phẩm may mặc.
  Tên công ty: Công ty TNHH I.S Việt Nam
  Địa chỉ: Lô số A2-6 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 84-8-3892 4947
  Fax: 84-8-3892 4948
  Email: isdaepark@gmail.com
  Website:


  Ngành nghề: In, Thêu trên vải và các sản phẩm may mặc.