• Đối tác
 • Công ty liên doanh liên kết
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Xây dựng nhà các loại;Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;…….
  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TÂY BẮC
  Địa chỉ: Đường N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
  Điện thoại: 84822350268
  Fax: 84822350268
  Email:
  Website:


  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Xây dựng nhà các loại;Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;…….