• Đối tác
 • Công ty liên doanh liên kết
 • Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: giết mổ gia súc; Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ...
  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HÓC MÔN
  Địa chỉ: 179 Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM
  Điện thoại: 84837186699
  Fax: 8437186699
  Email: hocmonfood@gmail.com
  Website:


  Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. Chi tiết: giết mổ gia súc; Buôn bán thực phẩm. Chi tiết: bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ...