• Đối tác
 • Đối tác trong khu công nghiệp
 • Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thanh – chức vụ: Tổng Giám Đốc.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su: Băng tải, dây Courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp gắn máy, cao su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật, mua bán nguyên liệu vật tư thiết bị phục vụ ngành công nghiệp.
  Tên công ty: Công ty Cổ phần cao su Bến Thành
  Địa chỉ: Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp.HCM, Việt Nam
  Điện thoại: +84.8.3790.7619
  Fax: +84.8.3790.7461
  Email: berubco@berubco.com.vn
  Website: http//berubco.com.vn


  Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Thanh – chức vụ: Tổng Giám Đốc.
  Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su: Băng tải, dây Courroie, dây trân bản, vỏ ruột xe đạp gắn máy, cao su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật, mua bán nguyên liệu vật tư thiết bị phục vụ ngành công nghiệp.