• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG


  (07-03-2013)

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

   

  Quý cổ đông vui lòng nhấn vào đây đề tải và xem nội dung Thông báo.

   

  Trân trọng!