• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 1 NĂM 2013


    (16-09-2013)

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHI TẠM ỨNG CỔ TỨC LẦN 1 NĂM 2013


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Thông báo


    Trân trọng!