• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG


    (03-08-2017)

     Ngày 31/7/2017 Công ty Cidido được Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM chấp thuận ngày chi cổ tức là ngày 28/8/2017, chi tiết được thể hiện trong Thông báo số 901/TB-SGDHCM