• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY


    (22-06-2018)

     Ngày 21 tháng 06 năm 2018 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi ký hợp đồng với Công Ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt về kiểm toán năm 2018, theo hợp đồng số 2124/18/AUD.VVALUES.

     

    Trân trọng thông báo!