• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN


    (30-08-2016)

    Ngày 16/5/2016 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi đã chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn việt là đơn vị kiểm toán năm 2016 cho Công ty, theo hợp đồng số 2089/16/AUD.VVALUES, hợp đồng số 2090/16/AUD.VVALUES và hợp đồng số 2091/16/AUD.VVALUES ngày 16/5/2016.


    Xin thông báo đến Quý Cổ đông biết.


    Trân trọng!