• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN KCN TÂY BẮC CỦ CHI GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG

  Kính gửi: QÚY CỔ ĐÔNG!

   

  Công Ty Cidico đăng tải Công văn giải trình tiến độ thực hiện dự án KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng để Quý cổ đông được rõ.

   

  Vui lòng nhấn vào đây để xem Công văn

   

  Trân trọng!