• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • CÔNG BỐ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

     Ngày 19/01/2017 Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán - Tài Chánh. 

    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung chi tiết.

     

    Trân trọng!