• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • CÔNG BỐ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ


  (06-02-2017)

   Ngày 19/01/2017 Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán - Tài Chánh. 

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung chi tiết.

   

  Trân trọng!