• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VĐL TỪ 90 TỶ ĐỒNG LÊN 133.986.200.000 ĐỒNG


    (14-08-2013)

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VĐL TỪ 90 TỶ ĐỒNG LÊN 133.986.200.000 ĐỒNG


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!