• Tư vấn
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty
 • Tình hình quản trị Công ty Quý 4 năm 2010

  25/10/2011 2:48:52 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý 4 năm 2010
   

  Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi trân trọng báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý 4 năm 2010:


  Vui lòng nhấn đây để tải báo cáo tình hình quản trị quý IV năm 2010.


  Trân trọng thông báo