• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • THÔNG BÁO VỀ NGAY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

  28/02/2017 9:22:03 SA

   Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung Thông báo số 96/TB - SGDHCM ngày 08/02/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và chi cổ tức đợt 2 năm 2016.

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Thông báo

   

  Trân trọng!