• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

    04/03/2016 10:44:45 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và Chi cổ tức đợt 2 năm 2015 đã được Sở giao dich chứng khoán TP.HCM chấp nhận.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem và tải nội Thông báo.


    Trân trọng!