• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

    04/03/2016 10:38:21 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố nội dung THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và Chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Thông báo


    Trân trọng!