• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Thông Báo về ngày cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tạm chi trả cổ tức lần 1 năm 2011

  25/10/2011 2:49:23 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Chi Trả Cổ Tức Lần I Năm 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi thông Báo về ngày cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông tạm chi trả cổ tức lần 1 năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải thông báo.


  Trân trọng thông báo