• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014

    07/03/2014 8:22:34 SA

    Ngày 29/03/2014 Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2014.Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian và chương trình Đại hội.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Thông báo.


    Trân trọng!