• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

    20/04/2015 1:42:57 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 08g ngày 18/4/2015, tại Hội trường Văn Phòng Công ty - Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP.HCM (Đường D3 KCN Tây Bắc Củ Chi).


    Thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.


    Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông!