• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

  14/05/2013 9:08:47 SA

  Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 11/5/2013.

   

  Nội dung thông báo, Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem chi tiết.

   

  Trân trọng!