• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • TÀI LỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

  30/03/2012 3:32:44 CH

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi kính gửi đến Quý Cổ đông TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải (in) Phiếu xác nhận - Giấy uỷ quyền và xem chi tiết các tài liệu liên quan đến Đại Hội.

   

  Trân trọng!