• Tư vấn
  • Quy chế quản trị công ty
  • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

    06/08/2013 9:22:28 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung QUY CHẾ  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Quy chế.


    Trân trọng!