• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 29/07/2013

    06/08/2013 9:25:04 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 29/07/2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!