• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 29 - 07 - 2016

    08/08/2016 2:01:52 CH

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/7/2016


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết


    Trân trọng!