• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 29 - 01 - 2016

    15/02/2016 10:43:49 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 29/01/2016


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!