• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28/05/2014

    09/06/2014 2:18:40 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28/05/2014

    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết