• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/7/2011

  01/05/2018 7:18:27 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 25/07/2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chinh quý IV năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng nghị quyết...


  Trân trọng thông báo