• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/7/2015

    03/08/2015 8:19:14 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/7/2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!