• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/3/2015

    25/03/2015 1:52:36 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/3/2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết


    Trân trọng!