• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/02/2014

  06/03/2014 10:47:01 SA

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 24/02/2014.

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.

   

  Trân trọng!Uploads/Shareholder/file/NGHI%20QUYET%20HDQT%20NGAY%2024-2-2014.pdf