• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 23/10/2017

  24/10/2017 8:31:57 SA

   Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 23/10/2017

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nôi dung Nghị quyết

   

  Trân trọng!