• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 22/10/2015

    13/11/2015 3:43:32 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trông công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 22/10/2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem


    Trân trọng!