• Tư vấn
  • Đại hội đồng cổ đông
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 21/10/2013

    01/11/2013 3:54:01 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 21/10/2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!