• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 21 - 10 - 2016

    22/10/2016 9:21:48 SA

     Ngày 21/10/2016 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 3.


    Quý Cổ đông, nhà đầu tư vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!