• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 20 - 01 - 2016

    27/01/2016 3:47:24 CH

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/01/2016


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem


    Trân trọng!