• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18/5/2017

  22/05/2017 9:15:26 SA

   Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/5/2017

   

  Quý Cổ đông và nhà đầu tư vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung nghị quyết.

   

  Trân trọng!