• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 12/5/2017

  15/05/2017 8:05:45 SA

   Công ty trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/5/2017.

   

  Quý Cổ đông, nhà đầu tư vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết.

   

  Trân trọng!