• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 12/05/2014

    19/05/2014 10:10:02 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 12/05/2014.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!