• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 09/3/2015

    13/03/2015 11:14:06 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 09/3/2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nọi dung chi tiết của Nghị quyết


    Trân trọng!