• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 08 - 04 - 2016

    20/04/2016 10:59:26 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/4/2016.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!