• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/12/2013

    25/12/2013 3:24:24 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 07/12/2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.


    Trân trọng!