• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 06/05/2013

  14/05/2013 9:20:45 SA

  Ngày 04/5/2013 Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tổ chức phiên họp đột xuất nhằm thông qua danh sách nhân sự trình Đại hội, cũng như xin ý kiến để mua cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng công bố nội dung Nghị quyết.

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Nghị quyết.

   

  Trân trọng!