• Tư vấn
  • Nghị quyết hội đồng quản trị
  • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 04/08/2014

    27/08/2014 2:31:32 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 04/08/2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Nghị quyết


    Trân trọng!