• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  01/04/2011 12:00:00 SA
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải thông báo.


  Trân trọng thông báo