• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

  25/10/2011 2:50:40 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2010
   
  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (CIDICO) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2010 tại Hội trường Văn phòng Công ty – Đường D3, KCN Tây Bắc Củ Chi - Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh...

  Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010


  Trân trọng thông báo